Det vatten som innehåller höga halter av kalk kallas för hårt vatten. Det beror på att salterna från magnesium och kalcium skapar beläggningar i rörledningar så väl som i VVS-installationer. Det täpper till och kan i värsta fall ställa till med stora skador p olika vitvaror. Dessutom gör det att porslin, som handfat och toalettstol med mera blir missfärgat.

Det är ett vanligt förekommande problem att ha hårt vatten. Utöver skador på olika saker kan det skapa hälsoproblem om man får i sig det via mat eller vattnet man dricker. Vatten med kalk i små mängder är dock inte farligt att dricka.

För att lösa problemet med kalk och hårt vatten är det bra att investera i ett kalkfilter.  Med hjälp av ett kalkfilter får du nämligen hjälp att avhärda ditt vatten. Det blir klart och rent och går att använda till att tvätta sig i, laga mat i och dricka som det är.