Värdet av att finnas med överallt på Internet brukar diskuteras då och då. Helt klart bör man som företag som bedriver verksamhet finnas där kunderna finns. En stor del av marknadsföringen ligger just i att skapa närvaro på de arenor där ens tilltänkta kunder finns.
En uppsjö av kopior på Eniros katalog har dykt upp. Deras koncept kopieras friskt av alla. Så man kan ifrågasätta värdet av en stor del av de katalogerna.
Samtidigt så finns det trots att information i många fall är mycket knapphändig som här så finns det mer utförligare som den här. Men sammantaget ger de en viss form av stryka för den sidan som finns med.
Visserligen brukar länkar från den typen av sidor ge ett mycket litet värde men sammantaget kan det på sikt ge en del stryka.
Så att förakta eller strunta i kataloger kan vara dumt. Däremot skall man noga fundera på om det är värt att betala för att finnas med.