Debatten om vaccin verkar aldrig riktigt då slut. Å ena sidan har vi köpt för mycket å andra sidan verkar det vara brist på det på många ställen.
Så man är lite osäker på vad det egentligen är som gäller.