Mycket kretsar nu kring i utbildning när det är lågkonjunktur. Ett förslag var att staten skulle stödja Volvo med pengar så de arbetare som riskerade att friställas skulle kunna få utbildning istället.
Att utbildning har en viktig roll för sysselsättning är nog klart. Samtidigt behöver man titta lite på vilka nivåer man skall börja med och vilken förutsättning de som skall utbildas har.
I en del fall finns en del fysiska eller mentala hinder för att på bästa möjliga sätt kunna tillgodogöra sig kunskap. Ett hinder är det läs- och skrivsvårigheter som mycket väsentligt försvårar att at till sig kunskap.
Nu finns förvisso bot just dyslexi. Så för att en utbildningssatsning skall fungerar krävs att deltagarnas individuella förutsättningar först kartläggs.