i London och andra delar av landet. Orsaken tvistar folk om redan. Var bakgrunden enbart dödsskjutningen eller ligger det socioekonomiska orsaker bakom också. Eller kan det vara så att gäng ser sin chans att glänsa lite och en tog tillfället i akt att skaffa sig en del kapitalvaror gratis. Orsakerna lär folk tvista om under lång tid framåt kan man nog utgå ifrån.