Posts Tagged ‘Utbildning’

Comment Utbildning - 03/14/09

Att det krävs utbildning för en hel del i samhället är ingen nyhet. Något man kanske inte tänker på så mycket att det även för att framföra en båt kan krävas utbildning, en sk skepparexamen.
Dock så skall båten vara över 12 meter före det krävs. Hur den utbildningen går till kan man fundera lite på. Troligtvis behöver man veta skillnaden mellan babord och styvbord. Så mycket mer kan det knappast krävas när man ser på mängden elektroniska hjälpmedel som finns som C-map. Det är helt enkelt ett elektronisk sjökort. Ett av många hjälpmedel för navigering på sjön. Det man kan undra över är vilken kvalitet det blir på skeppare som omger sig med mängder av elektronik.

Comment Utbildning - 02/17/09

Mycket kretsar nu kring i utbildning när det är lågkonjunktur. Ett förslag var att staten skulle stödja Volvo med pengar så de arbetare som riskerade att friställas skulle kunna få utbildning istället.
Att utbildning har en viktig roll för sysselsättning är nog klart. Samtidigt behöver man titta lite på vilka nivåer man skall börja med och vilken förutsättning de som skall utbildas har.
I en del fall finns en del fysiska eller mentala hinder för att på bästa möjliga sätt kunna tillgodogöra sig kunskap. Ett hinder är det läs- och skrivsvårigheter som mycket väsentligt försvårar att at till sig kunskap.
Nu finns förvisso bot just dyslexi. Så för att en utbildningssatsning skall fungerar krävs att deltagarnas individuella förutsättningar först kartläggs.

|