Debatten om det så kallade Rut-avdraget når oanade höjder när man ser att Mona Sahlin som nu vill avskaffa det, tidigare försvarade det. De som för debatten för de två lägren tar till övertoner av den värsta sorten när det gäller argument.  Nu är väl kanske debatten om just städtjänster i sig så intressant. Utan mer om hur vi skall skapa sysselsättning. Mycket handlar om att sätta folk i arbete och vilka prioriteringar man skall ha där. Utbildning brukar framföras som en viktig väg. Men i många fall pratar man om en rent teoretisk utbildning inte en praktiskt. Men behovet att hitta de med en praktisk kunskap inom exempelvis automatsvarvning och laserskärning i landet är stor.  Den typen av yrkeskunskap verkar dock inte vara så intressant att diskutera. Utan det är mer en fråga om, antingen ingen utbildning alls eller enbart en teoretisk sådan. Debatten bör kanske mer handla om de olika skalorna däremellan.