Kryddor är något som i allra högsta grad påverkas av influenser. Idéer och impulser för matlagning hämtas från alla de hörn i världen i samband med vår ökade rörlighet på framför allt semestrar. Media bidrar en hel del till det hela med allt om matlagning och olika kryddor man kan ha i maten. Invandrare till landet tar med sig sin matlagningstradition och sina kryddor som snappas upp av andra.  För var det kanske i fåtal mer traditionella kryddor som användes i matlagning. Nu är floran så stor att det är svårt att hitta de som passar.  Så in många fall får man prova sig fram till vad som är bäst.

Men på det stora hela är det en positiv utveckling som berikar livet en hel del och kanske på sikt kan öka förståelsen för andra.