Posts Tagged ‘Försvaret’

Comment Går i otakt - 03/23/09

Försvaret går i otakt med folket. Idén att avskaffa värnplikten till förmån för en yrkesarme är inget som har bäring i vad det svenska folket egentligen tycker.
Så försvarsministern går verkligen i otakt med folket. Kanske inte så konstigt då han är en värnpliktsvägrare.

Comment Försvar? - 01/31/09

Nedskärningarna i det svenska försvaret börjar ta rent komiska proportioner.
I princip är redan försvaret inte dugligt till någon uppgift längre. Vi klarar inte av utlandsuppdrag då utrustning som stridsfordon och helikoptrar saknas, eller snarare är försenade några år.
Vi har nordens minste försvar. Men nu kommer det komiska, det svenska försvaret kostar mer än våra grannländer.
Frågan är var pengarna tar vägen någonstans.

|