Visserligen har julen passerats med råge och vi är mer uppfyllda med våren och sommaren. Men en del saker har tyvärr aktualitet året runt. Bränder brukar uppstå när som helst. Det genomgående rådet och det första man bör gör är att köpa en brandvarnare eller flera till huset. Helst en i varje rum.
Get ett bra grundskydd för att i tid kunna upptäcka bränder.