Ihec-smittan börjar påminna om ramsan – än slank han hit, än slank han dit… – Nu tror de att smittan är spårad igen. Och böngroddarna dyker upp ännu en gång. De vara aktuella förut men ändå inte. Och nu då så kommer de fram en gång till. Återstår att se var det hamnar i slutänden.