Alice Coopers School’s Out var populär i samband med skolavslutningar på 70-talet. Inte direkt på de avslutningar som skolan arrangerade utan snarare där eleverna festade kvällar innan eller efter skolan hade slutat för terminen. Det kändes för många som en befrielse att slippa ut från skolan och ha ett helt sommarlov eller ett arbetsliv framför sig och slippa skolmöblernas torftighet. För ju fler år man gick i skolan desto tråkigare blev de. I småskolan var det där här bänkarna med lock och den där fördjupningen för att ha bläckhornet i. Senare år blev det de tråkig stereotypa bänkarna utan charm.

Så efter skolan väntande en helt ny värld. Men ack vad vi bedrog oss. För de som hamnade på någon form av kontor råkade ut för samma sak som i skolan, vad som gäller möblerna vill säga. För de ser ungefär ut som de möblerna i skolan fast de finns på ett kontor och skall väl snarare kallas för kontorsmöbler.