för kassa. Vilket man kan se om en liten omskrivning av en vanlig särskrivning som brukar vara kassa skåp, när det egentligen syftar på kassaskåp. Själva begreppet eller skåp kan vi kanske säga är dock lite flytande.  Avser ett samlat namn för alla typer av skåp som är till för förvaring som skydd mot brand, stöld, både ock. Lite oklart vad som egentligen åsyftas men ordet kassaskåp har en sådan stor egenkänning att de flesta inser ungefär vad det handlar om. Sedan är det en fråga i nästa steg att reda ut vilken typ av skåp som man egentligen är ute efter.