Comment Tyst - 02/7/21

Det här med tystnad är något som kan vara underskattad till stor del. Vi är vana att hela tiden ha ljud omkring oss antagligen ljud som vi själva skapar via musik vi lyssnar på eller pratar i mobil eller med någon som finns nära. För att inte tala om de ljud som finns i stadsmiljö. Men ljud som kan vara besvärande är även de som kan finnas i tysta rum eller snarare rum som bör vara tysta. Arbetar man på kontor med flera arbetsplatser kan ljuden omkring från kollegorna vara störande. Alternativet där är att arbeta från hemmet om det går fast då kanske man har barn hemma som stör eller så får man någon form av ljudabsorbenter till hemmet eller arbetsplatsen.

Comment Utbildning - 06/16/20

Så här inför höstterminen kan det vara funderingar på om man verkligen sökt till rätt typ av högre utbildning. Och även om man sökt den i rätt land för att bedriva läkarstudier utomlands mot i Sverige ger samma behörighet inom hela EU-området och samma möjligheter till att erbjudas och få arbete. En anledning till att söka den typen eller förvisso annan typ av utbildning utomlands är antalet platser totalt sätt i de länder som erbjuder utbildning. I Sverige är antalet utbildningsplatser begränsade men tar med hela Europa så ökar antalet platser högst väsentlig och därmed chansen att komma in på en eftertraktad utbildning