i Östersjön ligger ett skepp som ser ut att ha förlist på 1300-talet. Om det visar sig stämma kanske en del historieböcker kan behöva skrivas om när det gäller brandskattning av Visby.