Och nu går det snabbt fram till jul. Med allt i fråga om vedermödor som den helgen innebär ifråga om planering och annat.