men ändå så olika. Ett ett allt för ovanligt fenomen när man ser på beteenden eller namn. Företagsnamn eller produkter kan heta lika men ändå lika så långt ifrån varandra som det i princip är möjligt. För vad har mc-skor X Zero att göra med ett företag som bär samma namn. Inte mycket nu är väl dessutom verksamheten inte förlagd till samma länder men ändå. Känns som att folk inte riktigt är så noggranna som man bär vara när det skall väljas företagsnamn eller produktnamn. Och ibland kan det bli fel med stämningar som följd. Men det är en annan sak.