Att klockan tickar för att lösa immigrationen kan man nog med gott fog säga. Platserna att inhysa flyktingar på börjar ta slut eller är slut kan man nog säga när gymnastiksalar har börjat användas. Nu pratas det om tältläger. Men tältläger i vårt land när vintern närmare sig där kan man verkligen säga att tiden inte är på deras sida. Känns med andra ord inte helt genomtänkt det här. Och klockan tickar inför vintern.