Wasaloppet med andra ord. Det finns där tre typer av människor. De som åker Wasaloppet, de som tittar på det samt de som inte har en aning om vad som försegår.