Försvaret går i otakt med folket. Idén att avskaffa värnplikten till förmån för en yrkesarme är inget som har bäring i vad det svenska folket egentligen tycker.
Så försvarsministern går verkligen i otakt med folket. Kanske inte så konstigt då han är en värnpliktsvägrare.