De första rapporterna talar om att införandet av Ipred-lagen verkar fungera. Den illegala nedladdningen verkar ha minskat drastiskt och den legala har ökat mycket kraftigt.
Det som återstår att se är om trenden håller i sig över tid.