och annat. Friggebod en möjlighet till både förråd och gäststuga. Eller förvarning skulle man kunna kalla det för. Både förvaring av verktyg eller av människor principen är likadan även om det som förvaras kan vara olika. Det som är intressant är att upphovsmannen eller kvinnan i detta fall; Birgit Friggebo är ihåg kommen för två saker. Det ena är just friggeboden och den andra är en sånginsats i Rinkeby. Det man kan fundera på är vilken som kommer överleva den andra om ett antal år framöver.