Filtrering brukar förekomma i de sammanhang när man pratar om olika typer av rening och då framför allt vatten. Nu brukar iof en viss rening behövas vid tillverkning av, låt oss säga alkohol. Både legal tillverkning och den inte fullt så legala.
Men om vi håller oss till den legala världen och återgår till vatten finns lite olika metoder där med. Reningsverk använder en avancerad teknik för att plocka bort oönskade partiklar från vattnet.
Nu kan även privatpersoner för sina hushåll även de rena sitt vatten. I många fall är det järnet som man vill plocka bort via ett järnfilter av något slag.
Järnet i sig utgör ingen större fara att få i sig men smaken på dricksvattnet blir inte speciellt bra med järn i allt före stora mängder.