Effektivitet är det eftersträvansvärda i många sammanhang. Allt skall gå rationellt och snabbt och i de flesta fall är det av godo. Som exempelvis det här med automatiserade processer inom industrin. Mindre slitsamt arbete och lägre skaderisk samt även mindre hälsorisker har det gett med sig. Men samtidigt kan man fundera på vilket effekt det ger om vi väst effektiviserar arbetet när andra lågprisländer inte gör det. De länderna kan fortfarande konkurrera med arbetskraft som kostar en spottstyvel och lever och arbetar under eländiga förhållanden. Fast även i de länderna reser sig levnadsstandarden och villkoren för de som arbetar. Så på sikt lär arbetssituationen bli bättre även där.