Comment Skola - 12/9/17

Alice Coopers School’s Out var populär i samband med skolavslutningar på 70-talet. Inte direkt på de avslutningar som skolan arrangerade utan snarare där eleverna festade kvällar innan eller efter skolan hade slutat för terminen. Det kändes för många som en befrielse att slippa ut från skolan och ha ett helt sommarlov eller ett arbetsliv framför sig och slippa skolmöblernas torftighet. För ju fler år man gick i skolan desto tråkigare blev de. I småskolan var det där här bänkarna med lock och den där fördjupningen för att ha bläckhornet i. Senare år blev det de tråkig stereotypa bänkarna utan charm.

Så efter skolan väntande en helt ny värld. Men ack vad vi bedrog oss. För de som hamnade på någon form av kontor råkade ut för samma sak som i skolan, vad som gäller möblerna vill säga. För de ser ungefär ut som de möblerna i skolan fast de finns på ett kontor och skall väl snarare kallas för kontorsmöbler.

Comment Lika - 05/24/15

men ändå så olika. Ett ett allt för ovanligt fenomen när man ser på beteenden eller namn. Företagsnamn eller produkter kan heta lika men ändå lika så långt ifrån varandra som det i princip är möjligt. För vad har mc-skor X Zero att göra med ett företag som bär samma namn. Inte mycket nu är väl dessutom verksamheten inte förlagd till samma länder men ändå. Känns som att folk inte riktigt är så noggranna som man bär vara när det skall väljas företagsnamn eller produktnamn. Och ibland kan det bli fel med stämningar som följd. Men det är en annan sak.