Comment Inte går det fort - 02/23/21

Det här med rekommendationer om hur man skall skydda sig mot smitta går verkligen inte fort. Här har FHM kämpat emot munskydd i snart ett år. Så nu börjar regionerna själva komma fram till lite olika lösningar. Men fort går det verkligen inte.

Comment Tyst - 02/7/21

Det här med tystnad är något som kan vara underskattad till stor del. Vi är vana att hela tiden ha ljud omkring oss antagligen ljud som vi själva skapar via musik vi lyssnar på eller pratar i mobil eller med någon som finns nära. För att inte tala om de ljud som finns i stadsmiljö. Men ljud som kan vara besvärande är även de som kan finnas i tysta rum eller snarare rum som bör vara tysta. Arbetar man på kontor med flera arbetsplatser kan ljuden omkring från kollegorna vara störande. Alternativet där är att arbeta från hemmet om det går fast då kanske man har barn hemma som stör eller så får man någon form av ljudabsorbenter till hemmet eller arbetsplatsen.