Bromma flygplats verkar bli ett tvisteämne för lång tid framöver. De röd gröna vill lägga ned den det andra blocket behålla. Utgången är oviss kan man nog säga.