och dess kärl är förvisso en nödvändighet för livet. Nu brukar de i de flesta fall fungera bra och man ängar i allmänhet ingen större tanke på att de finns. Tror inte ens man skänker de en tacksamhetens tanke. För som sagt ofta fungerar de som de skall och man märker inte av dem alls. Men ibland kan du vara lite behäftade med skönhetsfel; som exempelvis de är brustna, eller ligger lite ytligt. Ingen större anledning till oro med andra ord men kan vara lite irriterande om man är mån om sitt utseende. Och precis som allting annat när det gäller en människans yta går det att åtgärda på lite olika sätt.