Begrepp och ord för saker kan vara lite tvetydiga eller inte alltid så lätta att förstå. Man brukar säga att inuiterna har ett antal olika ord för snö. Nu kan vi också trassla till det en del med olika ord också.  Som exempelvis skillnaden mellan stängsel och staket. Orden används ofta utan att reflektera så mycket på vad det innebär. Stängsel brukar avse någonting i metall som det går att se igenom. Staket då är oftast gjort i trä men för att trassla till det kan man se igenom det med. Om man inte kan se igenom ett staket så är det ett plank.