Bättre med vaccinering. Siffran på antalet vaccinerade ser ut att vara över 2,3 miljoner om man går efter siffrorna på Kvällsposten. Med andra ord enligt plan om nu leveranserna hade varit lite bättre skall det väl tilläggas.