Så här inför höstterminen kan det vara funderingar på om man verkligen sökt till rätt typ av högre utbildning. Och även om man sökt den i rätt land för att bedriva läkarstudier utomlands mot i Sverige ger samma behörighet inom hela EU-området och samma möjligheter till att erbjudas och få arbete. En anledning till att söka den typen eller förvisso annan typ av utbildning utomlands är antalet platser totalt sätt i de länder som erbjuder utbildning. I Sverige är antalet utbildningsplatser begränsade men tar med hela Europa så ökar antalet platser högst väsentlig och därmed chansen att komma in på en eftertraktad utbildning