Povel Ramels sång om el om  på sin tid var en reklamsnutt för Vattenfall får större och större relevans genom åren. En anledning är att vi kan räkna med brist i landet vad som gäller egenproducerad el då kärnkraftverks stängts ned. Men om vi nu bortser från den lilla aspekten och tittar på el och dess användning i största allmänhet så är det där framtiden ligger i många avseenden. Solceller för el börjar komma starkt och så skall vi inte förglömma det som händer inom bilindustrin med elbilar. Där går utvecklingen framåt med stormsteg vid utvecklingen av nya elbilar. Det som kanske ligger lite efter är ställena där man skall ladda bilarna på i landet. Så det som behövs för att får riktig fart på det hela är bland annat laddstationer för bilar