Archive for June, 2014

Comment Fel - 06/6/14

dag. Nationaldagen har hamnat helt fel. 6 juni har i princip ingen förankring hos folk överhuvudtaget utan är en ren konstruktion. Midsommar däremot har vi firat i några tusen är vid det här laget. Förvisso under lite olika premisser genom årtusenden. Men lik förbaskat är det en helg med djupa rötter i folksjälen.

Comment I tid - 06/2/14

Att passa tid har skilda innebörder i olika länder. I sydligare breddgrader än Sverige är passningen av tid för möten och annat inte fullt så petigt som i norr. I alla fall enligt schablonbilden man sätter på länder och regioner.
Men oavsett vilket kan man konstatera att någon form av tidsbegrepp finns, även om det skiljer sig åt en del.
Att hålla kontroll på tiden varierar en hel del. Förr var klockor det absolut mest vanliga. Numera används mobiler i allt större utsträckning. Men ändå verkar det finnas en stor marknad för olika typer av klockor. Lite status kanske att använda dem.

|