Archive for March, 2014

Comment Eländet - 03/29/14

och nu börjar snart eländet när vi går över till sommartid. Istället för att folk kunde ha vettet att kliva upp lite tidigare om man nu tycker om det. Så skall hela befolkningen tvingas leva en timme från deras normala rytm bara för att de lata inte ids gå upp om ingen säger det åt dem.

Comment Skåp - 03/24/14

för kassa. Vilket man kan se om en liten omskrivning av en vanlig särskrivning som brukar vara kassa skåp, när det egentligen syftar på kassaskåp. Själva begreppet eller skåp kan vi kanske säga är dock lite flytande.  Avser ett samlat namn för alla typer av skåp som är till för förvaring som skydd mot brand, stöld, både ock. Lite oklart vad som egentligen åsyftas men ordet kassaskåp har en sådan stor egenkänning att de flesta inser ungefär vad det handlar om. Sedan är det en fråga i nästa steg att reda ut vilken typ av skåp som man egentligen är ute efter.

|