Archive for August, 2011

Comment Falnande - 08/11/11

falnande intresse för en del sporter ser det ut som. Pingpong som onekligen var på modet förr i tiden verkar ha gått in i någon form av träda. Kan nog kanske förklaras med att de stora profilerna inte finns kvar och efterföljarna inte lyckas lika bra vid ett pingisbord som de gjorde. Tittar man på de  kända spelarna så ser man att det saknas svenskar under de senaste 10 åren i stort sätt. Så mycket kan förklaras med det.

Comment Upplopp - 08/11/11

i London och andra delar av landet. Orsaken tvistar folk om redan. Var bakgrunden enbart dödsskjutningen eller ligger det socioekonomiska orsaker bakom också. Eller kan det vara så att gäng ser sin chans att glänsa lite och en tog tillfället i akt att skaffa sig en del kapitalvaror gratis. Orsakerna lär folk tvista om under lång tid framåt kan man nog utgå ifrån.

|