Archive for July, 2011

Comment På botten - 07/15/11

i Östersjön ligger ett skepp som ser ut att ha förlist på 1300-talet. Om det visar sig stämma kanske en del historieböcker kan behöva skrivas om när det gäller brandskattning av Visby.

Comment Skydd - 07/11/11

För sitt hus under sommartider är en god ide att tänka på. Under sommaren och semestern brukar inbrotten öka markant.  Skydd för sitt hus eller lägenhet kan man göra på ett antal olika sätt. Allt i från larm, säkerhetsdörrar, fönsterlås, lås på balkongdörren till samverkan med grannar. Ofta räcker det till för att hindra de mindre begåvade kriminella. De riktigt drivna tar sig förbi allting. Men så många är vi inte som behöver tänka på att skydda oss så väl när det gäller inbrott. Så mindre åtgärder brukar i de flesta fall fungera bra.