Archive for April, 2009

Comment Säkerhet - 04/15/09

Visserligen har julen passerats med råge och vi är mer uppfyllda med våren och sommaren. Men en del saker har tyvärr aktualitet året runt. Bränder brukar uppstå när som helst. Det genomgående rådet och det första man bör gör är att köpa en brandvarnare eller flera till huset. Helst en i varje rum.
Get ett bra grundskydd för att i tid kunna upptäcka bränder.

Comment Fungerar det - 04/10/09

De första rapporterna talar om att införandet av Ipred-lagen verkar fungera. Den illegala nedladdningen verkar ha minskat drastiskt och den legala har ökat mycket kraftigt.
Det som återstår att se är om trenden håller i sig över tid.