Archive for March, 2009

Comment Blev av med - 03/25/09

Bli av med saker drabbar de flesta. Antingen att man tappar dem eller att någon själ saker för en. Andra typer av bortfall är när man tappar håret, inte heller det så trevligt för de som råkar ut för det. Däremot något som de flesta vill bli av med är vikten. Dagligen förekommer det olika bantningstips i tidningarna. Olika typer av dieter och bantningspiller dyker ständigt upp.
När egentligen det bara är fråga om: att inte äta sig proppmätt och motionera.

Comment Går i otakt - 03/23/09

Försvaret går i otakt med folket. Idén att avskaffa värnplikten till förmån för en yrkesarme är inget som har bäring i vad det svenska folket egentligen tycker.
Så försvarsministern går verkligen i otakt med folket. Kanske inte så konstigt då han är en värnpliktsvägrare.