Eller kanske man skall säga tre till. Mord alltså på en mycket kort tid i Västsverige. Lite slumpartat kanske. Men visst är intrycket att det inträffar fler mord än de där hundra som Brå hävdar att de förekommer i Sverige sedan 1970-talet.

Men ett mord lär ju vara svårare att förhindra än en del andra typer av brott. Detta då de flesta mord verkar begås av personer som på något sätt har en koppling till varandra.
Då är det brottet knappast något som fler poliser eller hårdare straff kan åtgärda.
Andra brott som inbrott, bilstölder, etc  är ur den synvinkeln lättare att kontrollera om viljan finns.

Inbrott i huset kan man till viss del skydda sig emot genom att se över och säkra de vägar som en tjuv brukar ta sig in. Att titta över låsen eller skydden för sina fönster kan vara en väg att göra det svårare för en tjuv att komma in.
Någon form av inbrottslarm eller billarm kan även det försvåra för de som vill komma åt ens egendom. Kraftiga kängor att sparka på de som försöker bryta sig in är kanske inte att rekommendera. Då våldet lätt kan riktas mot en själv.

Om man ändå tittar över låsen på dörrar och fönster till sitt hus så kan man kanske passa på att titta hur det ser ut strax utanför. Dvs det som finns kring huset.
Finns det insyn från grannarna eller är hela baksidan på huset dolt från insyn utifrån?
Ett bra utgångsläge för en tjuv. Finns ett stängsel runt huset eller ett staket. Det ger en viss säkerhet. Det är ingen höjdare att behöva klättra över ett staket före man skall in och göra inbrott.
Annars finns en gel del vettiga tips om man söker i Google.