Comment Effektivitet - 11/16/14

Effektivitet är det eftersträvansvärda i många sammanhang. Allt skall gå rationellt och snabbt och i de flesta fall är det av godo. Som exempelvis det här med automatiserade processer inom industrin. Mindre slitsamt arbete och lägre skaderisk samt även mindre hälsorisker har det gett med sig. Men samtidigt kan man fundera på vilket effekt det ger om vi väst effektiviserar arbetet när andra lågprisländer inte gör det. De länderna kan fortfarande konkurrera med arbetskraft som kostar en spottstyvel och lever och arbetar under eländiga förhållanden. Fast även i de länderna reser sig levnadsstandarden och villkoren för de som arbetar. Så på sikt lär arbetssituationen bli bättre även där.

Comment Verktyg - 05/30/10

Svetstång och spännare två sådana där ord som betäcknar olika typer av verktyg för någon form av specialbehov. Lätt för en fakcman att reda ut, inte lika lätt för en lekman. Framför allt inte ordet spännare som kan täcka ett rätt så stort produktutbud. Vi har bandspännare av olika sorter de för plastband och de för stålband som exempel. Så där kan även en fackman få lite problem att reda ut vad som är det ena och det andra.

Comment I - 05/25/10

vägen kan man konstatera att sladdar är för det mesta. Framförallt de sladdar som hänger ihop med datautrustningen. De fullkomligt mullrar fram över golvet och ställer till problem. Ett alternativ är att ordna någon form av kabelgenomföring för dem så man slipper ha eländet utspritt alltför mycket. Det kan underlätta en del men det räcker på något sätt inte ända fram ändå. Allt skulle egentligen vara trådlöst.