Comment Vatten - 04/6/21

Vatten en sådan nödvändighet att man knappast tänker på det. Men lik förbaskat så är det något som behövs. Sätten att tillhandahålla vatten har växlat över tid i i olika länder. Från källor till brunnar och sedan via ledningar direkt in i husen. Även om det sistnämnda är mer vanligt i den utvecklade länder än i de andra länderna. Fontäner kan den utvecklade delen av världen kosta på sig lika så vatten i offentliga utomhusmiljöer som parker eller i stadskärnor även om det sistnämnda är på nedgång en del. På arbetsplatser kan det finnas en vattenautomat för de anställdas skull som ett komplement till kaffeautomater om det sedan är utveckling kan man fråga sig förstås men finns gör det.

Comment Effektivitet - 11/16/14

Effektivitet är det eftersträvansvärda i många sammanhang. Allt skall gå rationellt och snabbt och i de flesta fall är det av godo. Som exempelvis det här med automatiserade processer inom industrin. Mindre slitsamt arbete och lägre skaderisk samt även mindre hälsorisker har det gett med sig. Men samtidigt kan man fundera på vilket effekt det ger om vi väst effektiviserar arbetet när andra lågprisländer inte gör det. De länderna kan fortfarande konkurrera med arbetskraft som kostar en spottstyvel och lever och arbetar under eländiga förhållanden. Fast även i de länderna reser sig levnadsstandarden och villkoren för de som arbetar. Så på sikt lär arbetssituationen bli bättre även där.