Comment Design - 01/13/19

Det här med hur man designar sitt boende har betydelse i allra högsta grad och det på minst tre olika nivåer. Den första delen där är naturligtvis hur man själv vill bo och hur det ser ut omkring sig och sin eventuella familj. Och bara det är en rejäl trivselfaktor att ha det snyggt och med en personlig stil omkring sig i boendet. Där kan det ibland uppstå en del problem med hur det skall se ut så en hel familj kan komma överens. Men det brukar lösa sig på det sättet att mannen får ge sig och kvinnan får fram sin vilja på hur det skall se ut. Sedan på den andra nivå är att man ofta vill visa sitt hem för andra som man bjuder in, kan vara släkt eller vänner. Och då blir det lite skrytfaktor som att – titta hur snyggt vi har det -. Den tredje anledningen så är när man skall sälja hemmet och då krävs det planering och ett litet annat arrangemang än i de två tidigare exemplen så där kan det vara på sin plats att anlita någon form av homestaging.

Comment På kolonin - 06/5/18


På kolonin händer det saker som Cornelius sjunger om. En strof där handlar om sängar som står på varandra eller helt enkelt våningssängar. Och där grabben i överslafen inte gör det han skall på natten på WC utan i sängen. Vilket är en nackdel med en våningssäng. Annars om man bortser ifrån det och besväret som det kan vara ibland att ta sig upp är just den sängtypen rätt så praktiskt. Framför allt om det gäller som en barnrumsinredning. Med flera barn kan inte alla barn få ett eget rum och då utgör en våningssäng ett bra alternativ. Men även för de familjer som bara har ett barn. Praktiskt att låta kamrater sova över i den.
Då kan man förstås undra vem det är som skall ligga i överslafen och vem som skall ligga längst ned. Men det blir en annan fråga.

Och för att då kompensera det barnet som får ligga underst eller överst beroende på vad du själva föredrar kan man skaffa lite mer till rummet som det missgynnade barnet eller besökaren kanske föredrar som kanske pryda rummet med tavlor för barnrum.

Comment Vatten - 07/12/17

Det vatten som innehåller höga halter av kalk kallas för hårt vatten. Det beror på att salterna från magnesium och kalcium skapar beläggningar i rörledningar så väl som i VVS-installationer. Det täpper till och kan i värsta fall ställa till med stora skador p olika vitvaror. Dessutom gör det att porslin, som handfat och toalettstol med mera blir missfärgat.

Det är ett vanligt förekommande problem att ha hårt vatten. Utöver skador på olika saker kan det skapa hälsoproblem om man får i sig det via mat eller vattnet man dricker. Vatten med kalk i små mängder är dock inte farligt att dricka.

För att lösa problemet med kalk och hårt vatten är det bra att investera i ett kalkfilter.  Med hjälp av ett kalkfilter får du nämligen hjälp att avhärda ditt vatten. Det blir klart och rent och går att använda till att tvätta sig i, laga mat i och dricka som det är.