Author Archive

Comment Utbildning - 06/16/20

Så här inför höstterminen kan det vara funderingar på om man verkligen sökt till rätt typ av högre utbildning. Och även om man sökt den i rätt land för att bedriva läkarstudier utomlands mot i Sverige ger samma behörighet inom hela EU-området och samma möjligheter till att erbjudas och få arbete. En anledning till att söka den typen eller förvisso annan typ av utbildning utomlands är antalet platser totalt sätt i de länder som erbjuder utbildning. I Sverige är antalet utbildningsplatser begränsade men tar med hela Europa så ökar antalet platser högst väsentlig och därmed chansen att komma in på en eftertraktad utbildning

Comment Sälja - 04/28/20

Det kan finnas en rad olika skäl till att vilja avyttra sin verksamhet, vare sig det är i syfte att avveckla företaget på grund av sämre lönsamhet eller att tillgodogöra sig det ekonomiska värdet och gå vidare. Det är ganska lätt att sälja ab  för den som äger detsamma i sin helhet alternativt avyttra de aktier som finns om det gäller delägande. Om man går i säljtankar så är det en hel del att tänka på för att få ut mesta möjliga. Den som köper vill ha valuta för det den betalar för och det gäller att bolaget tål att granskas. Dels ska företaget vara en bra investering i det att det är ekonomiskt stabilt och dels så är en välskött bokföring något som ger positiva signaler för den som köper. Om deklarationer och skatteskulder hanterats ovarsamt under årens lopp så kan det ge väldigt negativa signaler och dra ner värdet. Företagets aktiebok bör ha hanterats oklanderligt. Att bestämma hur mycket företaget är värt kan vara svårt i de fall det rör sig om familjeföretag utan liknande verksamheter att jämföra mot. Det går att få hjälp från företagsvärderare eller olika ekonomiska rådgivare. Det kan naturligtvis vara så att försäljningen sker i syfte att avveckla företaget utan några direkta ekonomiska motiveringar, men även då bör bokföringen vara i ordning så att ett snabbt avslut kan komma till skott, ordning och reda är ledord vid försäljning.

Comment Svunna tider - 07/28/19

Bilar och då framför allt de bensinslukande som exempelvis en Cadillac var drömmen för många förr i tiden och är det till viss del även nu. Men speciellt miljövänliga är förstås inte den typen av bilar. Och där dyker en del ur miljörörelsen upp och andra förstås. Fast där finns två skiljelinjer, de extrema gillar inte bilar överhuvudtaget, de tar för mycket plats i samhället och så är de individuella transportmedel inte kollektiva som det skall vara. Den andra åsiktsriktningar är lite mer realistiskt angående bilar som tycker att vi skall fokusera mer på elbilar. Vilket i grunden är en sund idé. Där kan många tro att det är bara att köpa en elbil, men det finns en hel del arbete bakom att få fram en sådan. Och det håller igång en hel industri med olika underleverantörer inom området man kan läsa om som kallas för automotive.