Archive for May, 2015

Comment Ryssland - 05/27/15

Ryssland den stora faran. DEt finns ingen måtta på hur Ryssland målas ut som det största hotet någonsin mot oss i landet. Det här med att vi skall omhulda terrorister är ingenting mot den elaka ryssen. Mycket av det har sin grund i att vi genom århundraden haft en lindrigt sagt fientlig relation med landet. Men det var länge sedan. Nu är det mer för att få folkets stöd att gå med i NATO. I huvudsak för att vi i princip avskaffat vårt eget försvar och då gäller det att utmåla en yttre fiende. Enligt ett mycket klassiskt maner. Som om ett medlemskap i NATO skulle vara billigare eller säkrare. Lite feltänk där faktiskt.

Comment Lika - 05/24/15

men ändå så olika. Ett ett allt för ovanligt fenomen när man ser på beteenden eller namn. Företagsnamn eller produkter kan heta lika men ändå lika så långt ifrån varandra som det i princip är möjligt. För vad har mc-skor X Zero att göra med ett företag som bär samma namn. Inte mycket nu är väl dessutom verksamheten inte förlagd till samma länder men ändå. Känns som att folk inte riktigt är så noggranna som man bär vara när det skall väljas företagsnamn eller produktnamn. Och ibland kan det bli fel med stämningar som följd. Men det är en annan sak.

|