Archive for November, 2014

Comment Effektivitet - 11/16/14

Effektivitet är det eftersträvansvärda i många sammanhang. Allt skall gå rationellt och snabbt och i de flesta fall är det av godo. Som exempelvis det här med automatiserade processer inom industrin. Mindre slitsamt arbete och lägre skaderisk samt även mindre hälsorisker har det gett med sig. Men samtidigt kan man fundera på vilket effekt det ger om vi väst effektiviserar arbetet när andra lågprisländer inte gör det. De länderna kan fortfarande konkurrera med arbetskraft som kostar en spottstyvel och lever och arbetar under eländiga förhållanden. Fast även i de länderna reser sig levnadsstandarden och villkoren för de som arbetar. Så på sikt lär arbetssituationen bli bättre även där.

Comment Bromma - 11/9/14

Bromma flygplats verkar bli ett tvisteämne för lång tid framöver. De röd gröna vill lägga ned den det andra blocket behålla. Utgången är oviss kan man nog säga.

Comment Kusin - 11/7/14

Vitamin en barnberättelse från förr. Om det var för att lära barn att vitaminer är nyttiga och behövs kan man undra över. Men otvivelaktigt så har vitaminer en funktion för kroppen och vårt välbefinnande.
Och vitaminer finns det en hel del av som man kan se. Hela alfabetet eller sifferserien beroende på hur man ser det. Vi har B:1, B2, B3, B6, B12 och det finns säkert några till som man inte tänker på att de finns. Sedan finns ett gäng till med vitaminer på A och D. Så många blir det.

|