Archive for May, 2010

Comment Verktyg - 05/30/10

Svetstång och spännare två sådana där ord som betäcknar olika typer av verktyg för någon form av specialbehov. Lätt för en fakcman att reda ut, inte lika lätt för en lekman. Framför allt inte ordet spännare som kan täcka ett rätt så stort produktutbud. Vi har bandspännare av olika sorter de för plastband och de för stålband som exempel. Så där kan även en fackman få lite problem att reda ut vad som är det ena och det andra.

Comment Sätta - 05/27/10

piff på tillvaron är ett talesätt eller sätta en krydda till livet är ett talesätt om att göra något extra i tillvaron. Ett naturligt talesätt som ju ursprungen har kopplingar till kryddor och då i formen matlagning. Så där gick smaksättningen av mat över till att bli ett mer subtilt begrepp för livet i största allmänhet.

Comment I - 05/25/10

vägen kan man konstatera att sladdar är för det mesta. Framförallt de sladdar som hänger ihop med datautrustningen. De fullkomligt mullrar fram över golvet och ställer till problem. Ett alternativ är att ordna någon form av kabelgenomföring för dem så man slipper ha eländet utspritt alltför mycket. Det kan underlätta en del men det räcker på något sätt inte ända fram ändå. Allt skulle egentligen vara trådlöst.