Archive for April, 2009

Comment Säkerhet - 04/15/09

Visserligen har julen passerats med råge och vi är mer uppfyllda med våren och sommaren. Men en del saker har tyvärr aktualitet året runt. Bränder brukar uppstå när som helst. Det genomgående rådet och det första man bör gör är att köpa en brandvarnare eller flera till huset. Helst en i varje rum.
Get ett bra grundskydd för att i tid kunna upptäcka bränder.

Comment Fungerar det - 04/10/09

De första rapporterna talar om att införandet av Ipred-lagen verkar fungera. Den illegala nedladdningen verkar ha minskat drastiskt och den legala har ökat mycket kraftigt.
Det som återstår att se är om trenden håller i sig över tid.

Comment Värdet - 04/10/09

Värdet av att finnas med överallt på Internet brukar diskuteras då och då. Helt klart bör man som företag som bedriver verksamhet finnas där kunderna finns. En stor del av marknadsföringen ligger just i att skapa närvaro på de arenor där ens tilltänkta kunder finns.
En uppsjö av kopior på Eniros katalog har dykt upp. Deras koncept kopieras friskt av alla. Så man kan ifrågasätta värdet av en stor del av de katalogerna.
Samtidigt så finns det trots att information i många fall är mycket knapphändig som här så finns det mer utförligare som den här. Men sammantaget ger de en viss form av stryka för den sidan som finns med.
Visserligen brukar länkar från den typen av sidor ge ett mycket litet värde men sammantaget kan det på sikt ge en del stryka.
Så att förakta eller strunta i kataloger kan vara dumt. Däremot skall man noga fundera på om det är värt att betala för att finnas med.